Lahti, kinni, Lahti, kinni...

Lahti, kinni, lahti kinni - käsi on mul kaks.
Lahti, kinni, lahti, kinni...

Kuidas mängida:

Lahti, kinni, lahti kinni - käsi on mul kaks.
Lahti, kinni, lahti, kinni - tee üks väike plaks.
Keeruta neid, keeruta neid, keeruta neid nii.
Lehvita neid, lehvita neid, lehvita neid nii. 

Osavõtjate arv: 1- ...

    Sobilik vanustele:
  • Maimik 1-3 a.
  • Mudilane 3-5 a.
  • Koolieelik 5-6 a.
  • 1.kooliaste 1-3 klass