Eesti keele õpe keelelaagris Otepääl

Eesti keele õpe  keelelaagris Otepääl
Algusaeg: 03. August 2014
Keelelaagri eesmärk on arendada muukeelsetel lastel huvitavas aktiivõppevormis eesti keele oskust, toetada laste eesti keele omandamist

Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)