Tiia Sõmer: kuidas küberkurjategijad tegutsevad ja miks nad on edukad?

Edasi.org  kirjutab:" Erinevatel hinnangutel langeb ülemaailmselt küberkuritegevuse ohvriks üle 1 miljoni inimese päevas."

Loe:

  • Miks küberkurjategijad on edukad?
  • Kuidas küberkurjategijad tegutsevad?
  • Laiem kontekst:
    • Eurobaromeetri uuringu tulemustest selgub, et Euroopa Liidus kasutab igapäevaselt internetti 70%
    • Internet annab loendamatuid võimalusi meie elu paremaks ja huvitavamaks muuta, kuid sama palju võimalusi annab see ka vastupidiseks.
    • Kõige rohkem muretsevad küberkuritegevuse pärast hollandlased, kellest 97% pidas seda suureks probleemiks, ja kõige vähem muretsevad küberkuritegevuse pärast eestlased, kellest 74% arvas selliselt.
  • Miks on küberkuritegevus järjest suurenev probleem?

Autor: Tiia Sõmer on TalTech küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse nooremteadur.

 Algallikas:

10 Juuni 2019
kategoorias Tasub teada!
Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)