Tartu Kunstikool - Riiklik kutseharidus

 Tartu Kunstikool  - Riiklik kutseharidus

Tartu Kunstikool on riiklik kutseõppeasutus. Õpe siin on tasuta. Siin saab pärast põhikooli ja gümnaasiumi omandada kunstierialad: kujundusgraafik, dekoraator, stilist ja 3D kujundaja.

TK on riiklik kutsekool, kus õppimine on tasuta. Õppida saab põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil ning kunstihariduse/oskuste baasil jätkuõppes
Grupid on maksimaalselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe
PHB õppijad osalevad õppetöös E-R, KHB õppijad ainult 3 päeva (nende iseseisva töö maht on 50%). Koolipäeva pikkus on tavaliselt 9.00-16.15. Koolikella meie koolis pole, tund kestab korraga minimaalselt 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus
PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis, õpitakse 3,5 a. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D mudelite loomisega)
PHB õppijatel on valikuvabadus võtta juurde üldaineid (kas kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis
Lõunapaus on 12.15-13.00. PHB õppijad saavad tasuta süüa TÜ õppehoones aadressil Salme 1a (koolilõuna talongid).
Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 30. juunini ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumisel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hindamine 3-liikmelise komisjoniga. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 10-palli süsteemis
Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad
2 korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, taotleda sõidutoetust
Majutamiseks on mõned kohad võimalik saada Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50.- eurot kuus (lepingu olemasolul). KHB õppijatele on avatud Tartu Üliõpilasküla ja kõik muud võimalused
Iga õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi
Õpingute jooksul läbitakse erinevat tüüpi praktikaid.

Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)