Kooskõla seadustega

 

Avaldamiseks saadetavad tekstid ja pildid peavad olema kooskõlas seadustega
Info sisestaja vastutab tema poolt avaldamiseks saadetud teksti ja piltide vastavuse eest õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 • Fotode avaldamise ja pildistamise reeglid.                                
  • Küsi luba, kui tahad teha teisest inimesest pilti.
  • Kui plaanid tehtud fotod avaldada, vormista luba kirjalikult.
  • Luba pole vaja avalikul üritusel pildistamiseks, kus üritusel osalejad on teadlikud, et nendest võidakse teha fotosid (laulupidu, spordivõistlus, rahvakogunemine)

   -        vt. AKI juhend kaamerate kasutamise kohta          
   -        vt  Targalt internetis: Fotode avaldamise ja pildistamise reeglid. 
   -        Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Tasub teada:


Lisaks:
Üldjuhul portaal Lastega.ee ei avalda infot ürituste kohta, millega kaasneb lastest piltide avaldamine.