Äike on võimas elektrilahendus pilvede või pilvede ja maa vahel, mida saadavad välk ja müristamine ning millega on seotud peamiselt rünksajupilved.


Äike - Mae Valdmaa - 2022 06 30

Kuidas end ja teisi äikese eest kaitsta?
Algallikas ilmateenistus.ee

 • Korja õuest kokku esemed, mis võivad tuulega lendu minna.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega.
 • Lae mobiiltelefon.
 • Varu joogivett
 • Võimaluse korral ole siseruumides, sulge hoonete uksed ja aknad.
 • Aita vanu ja haigeid inimesi turvalisse kohta minna.
 • Eemalda kodumasinad vooluvõrgust ja hoia eemale seinakontaktidest.
 • Ära tee äikese ajal ahju ega pliidi alla tuld, sest suits on hea elektrijuht ja tõmbab välku ligi.
 • Ära varju puude alla Kui viibid äikese lähenedes vees või veekogul, tule kohe kaldale, sest vesi on hea elektrijuht ja tõmbab välku ligi.
 • Hoia eemale mahalangenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi rikketelefonil 1343.
 • Infot tekkinud takistustest sõiduteedel saab maanteeinfo numbrilt 1510.
 • Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
 • Inimvigastuste ning otsest ohtu kujutavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.
 • Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.
 • Ära räägi lauatelefoniga sest see võib põhjustada elektri- ja akustilise šoki.
 • Hooneid kaitseb äikese eest õigesti paigaldatud piksekaitsesüsteem.

Kõige ohutum on pikse ajal autos.
Algallikas: Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak, Eest Ekspress, 29.06.2022