Turbalasund

Turbalasund on soomassiivi või soostiku turbakihid tervikliku kogumina.

  • Turbalasundeid saab domineeriva turba järgi jaotada järgmiselt:
    • madalsoo-
    • siirdesoo-
    • raba-
    • segaturbalasund
  • Eesti kõige tüsedam (17 m) turbalasund on Vällamäe soos

Algallikas: Vikipeedia