Laugas

Laugas on väike huumustoiteline, tavaliselt pruuniveeline sooveekogu, mis on tekkinud nõgusal või lamedal rabapinnal älvest, kui pinnavee äravoolamine on peatunud.

  • Lauka põhjas on turbamuda.
  • Laukad on iseloomulikud rabadele.
  • Laugaste kogumit nimetatakse laugastikuks.
  • Eesti suurimaks laukaks võib pidada Väike Loosalu järve Raplamaal (3,4 hektarit).

Algallikas: Vikipeedia