Älves

Älves on märg lohk rabas.

  • Älved võivad olla kõrge veeseisu korral läbimatud.
  • Suuremates rabades on älved tavaliselt piklikud, asuvad rabapeenarde vahel ja paiknevad rabavee filtratsioonisuunaga risti.
  • Älvest võib raba kasvades moodustuda vaba veega laugas.

Algallikas: Vikipeedia