Privaatsuspoliitika

Mõisted:

 • Isikuandmed on andmed, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.
 • Delikaatsed isikuandmed on andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu.
 • Tehnilised andmed on statistilised andmed, mida ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.
 • Isikuandmete töötleja on juriidiline isik, kes töötleb infosüsteemi Lastega.ee isikuandmeid. 
 • Isikuandmete töötlemine on igasugune infosüsteemi kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 • Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad infosüsteemi (loevad sisu), sisestavad oma infot (loovad sisu) või tellivad uudiskirja.
 • Teenused on kõik Lastega.ee poolt pakutavad tasuta ja tasulised teenused, s.h alla laetavad juhendid, e-raamatud, videokoolitused või konsultatsioonid.

Isikuandmete kaitse

 1. Isikuandmete kogumise eesmärk:
  1. Lastega.ee teenuse osutamine,
  2. infot sisestava isiku tuvastamine ja temaga ühenduse võtmine teenuse osutamise eesmärgil, küsimuste lahendamisel või info edastamisele.
 2. Lastega.ee ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusES (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
 3. Lastega.ee kohustub kaitsma isiku isikuandmeid ning nende privaatsust
 4. Lastega.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) isikuandmete kaitsmiseks.
 5. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus:
Kõiki Lastega.ee infosüsteemi kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Järgnevad põhimõtted kirjeldavad füüsilise isiku isikuandmete kaitset.

Isikuandmete kasutamine:
Isikuandmete kogumine ja kasutamine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Uudiskiri:
   • Eesmärk: Hoida isikuid uudiskirja abil kursis päevakorraliste teemadega.
   • Uudiskirjaga liitumisel isik annab järgmist infot:
    • e-maili aadress (kohustuslik )
    • Eesnimi (vabatahtlik)
    • Perekonnanimi (vabatahtlik)
    • Firma *** (st lastele või lastega peredele teenust pakkuv firma - Firmadele kohustuslik)
    • Firma www aadress   (Firmadele kohustuslik)
    • Kellele suunatud uudiskirju soovid? - kohustuslik valida vähemalt 1 valik
  • Infosüsteemist info lugemine: (Infosüsteemi Lastega.ee kasutamisel lugejana)
   • infosüsteemi külastusel: muud andmed st. tehnilised andmed
  • Infosüsteemi oma info sisestamine: (Infosüsteemi Lastega.ee kasutamisel sisestajana)
   • Eesmärk: Isikul, kes on loonud omale kasutajakonto, on võimalus ise oma infot sisestada Lastega.ee infosüsteemi. 
   • Kogume järgmist infot: 
    • kasutajakonto loomisel: sisselogimise nimi, veebis näidatav nimi, e-posti aadress
    • info sisestamisel: kasutajakonto ID, kontakttelefoni nr, mille alusel vajadusel saame kontaki võtta.

Kogutud isikuandmete muutmine 

   1. Isik, kes saab Lastega.ee uudiskirja näeb ja saab muuta oma isikuandmeid uudiskirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
    Isik, kes ei soovi olla Lastega.ee uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest uudistest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 
   2. Isik, kes omab kasutajakontot, näeb ja saab ka muuta oma isikuandmeid  „Minu konto“ lingi alt.
    Kasutajakonto sisselogimise nime isik ise muuta ei saa. Vajadusel tuleb küsida abi meiliaadressilt info (at) lastega.ee .

Muude andmete kogumine ja kasutamine

   1. Infosüsteemi külastuse kohta kogutakse isikustamata tehnilisi andmeid: arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon, külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).
   2. Kogutud andmed on vajalikud infosüsteemi külastatavuse analüüsiks.  Analüüsile tuginedes toimub infosüsteemi parendamine ja külastajatele mugavamaks muutmine.

 Andmete säilitamine

   1. Isikuandmete töötleja säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.
    Näiteks uudiskirja listis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
   2. Isikustamata tehnilisi andmeid säilitame tähtajatult.

Andmete edastamine 

   1. isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
   2. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:
    Kolmas isik on isikuandmete töötleja lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Lastega.ee kasutajale teenuseid.
    - Virtuaal.com - veebilehe majutus
    - MailChimps - uudiskirjade edastamine ja haldus
    - Google – veebilehe kasutusstatistika analüüs
    - Facebook – sotsiaalmeedia kasutamine ja sotsiaalmeedia statistika analüüs

Lingid teistele veebilehtedele:

 • Artikli sisu võib sisaldada viited (veebilinke) teistele kodulehtedele, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.
  Need lehed võivad teie kohta koguda oma andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatadele osapooltele

Kasutaja õigused kogutud andmetele:

 1. Kasutajal on õigus igal ajal oma andmetega:
  1. tutvuda
  2. parandada
  3. esitada taotlus oma andmete töötlemise lõpetamiseks.
 2. Taotlust ei rahuldata, kui: 
  1. see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
  2. taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.
  3. see võib takistada õiguskaitse organite tööd

Küpsised:

 • Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.
  Küpsised on loodud erinevate teenusepakkujate poolt: näiteks Google, Facebook, Joomla.
  Näiteks Lastega.ee kasutab Google Analytics teenust, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust.
 • Küpsiste tüübid: püsivad ja ajutised.
  Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt.
  Neid kasutatakse näiteks veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja statistiliste andmete kogumiseks.
  Ajutised seansiküpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb.
  Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.
 • Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.
  Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse.
  Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.
  Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.
  Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte.
  Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks.
  Vajalike seadistuste tegemiseks külastage mõnd järgmist linki: Chrome, Internet ExplorerMicrosoft Edge, Firefox, Opera, Safari

Isikuandmete töötleja
Infosüsteemi Lastega.ee isikuandmete töötleja on Aazake OÜ, info (AT) lastega.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 
Lastega.ee infosüsteemi  kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. 
Lastega.ee jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta.
Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati infosüsteemis saadaval.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste ja muredega palume võtta meiega ühendust aadressi linfo (AT) lastega.ee.

 

Kasutustingimused!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused

Artikli avaldamise tingimused