Kooskõla seadustega

Artikli autor vastutab, et tema poolt (või tema tellimisel) sisestatud artikli tekst ja pildimaterjal vastaks Eest õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Mõisted

Reeglid