Aita kaasa oma lapse jutustamisoskuse arengule!

Kas Sa tead, et juba kahe ja poole kuni kolmeaastased lapsed saavad lihtsa teksti loomisega hakkama, aga kõige aktiivsemalt areneb jutustamisoskus vanuses 5–7.
Vaata, millele pööravad tähelepanu Tartu ülikooli logopeedia õppejõud Marika Padrik ja Merit Hallap!

Tartu ülikooli logopeedia õppejõud Marika Padrik ja Merit Hallap väidavad, et  "meie lapsed ei oska hästi jutustada möödunud sündmustest, oma unistustest, muredest jne." 
Õpetajate leht vahendab õppejõudude soovitusi, mida peaks teadma laste jutustamisoskuse arendamisest.

Uurin­gute käigus on leitud, et:

 • Vaid kolmandik 5–6-aastastest oskab jutustada nii, et võõras kuulaja saab sündmusest tervikpildi.
 • Lapsed ei oska vastata küsimustele, mis eeldavad tegelaste tunnetest ja mõtetest arusaamist,
 • Lapsed on raskustes oma arvamuse avaldamisel.
 • Lapsed ei oska hästi jutustada möödunud sündmustest, oma unistustest, muredest jne.
 • Vanemad ja õpetajad teavad, et lapsega on vaja rääkida, talle on vaja lugeda,
  • aga nad üldjuhul ei suuna lapsi lugusid jutustama!

Oskus anda oma mõtteid edasi jutu, mitte üksikute sõnade või lausete abil, ei ole kaasasündinud.

 • Juba kahe ja poole kuni kolmeaastased lapsed saavad lihtsa teksti loomisega hakkama, aga kõige aktiivsemalt areneb jutustamisoskus vanuses 5–7.
 • Tekstiloomeraskusi märgata ja fikseerida on keeruline.  Raskuste juured on peidus koolieelses eas.
 • Enim õpib laps juhul, kui Sa suunad jutustades loo lapsele ning hiljem arutlete loo üle.
  • Hea on kui probleem on lapsele ta enda elust tuttav.
  • Oluline on lapsega rääkida ka probleemi lahendusest.
  • Lisaks õpetab see analüüsima ja mõistma nii teiste kui ka iseenda käitumist!
   • areneb arutlemis- ja mõtlemisoskus ning empaatiavõime - > suhtlemisoskus!

Pildiseeriad aitavad lugusid luua!

 • Pildiseerial kujutatu annab lapsele jutu sisu kavandamiseks n-ö raami ja jutustades ei ole tarvis kõike mälus hoida, vaid osa infost on pildil olemas.
 • Hea pildiseeria suunab mõistma põhjust ja tagajärge.
  • midagi toimub
  • tekib probleem
  • tegelased: 
   • reageerivad sellele (emotsioonidtunnded)
   • loovad plaani probleemi lahendamiseks (mõeldakse)
   • tegutsetakse 
   • jõutakse mingile tulemusele
    • (jällegi emotsioonid ja mõtted).

KOKKUVÕTTEKS:

 • Jutustamisoskus kujuneb samm-sammult.
 • Kui Sina lapsevanemana sellele kaasa aitad, kujuneb see kiiremini ja paremini

Kasulik materjal: Tiia Alberti koostatud pildiseeriate komplektid

Algmaterjal: Õpetajate Leht 9. dets. 2016 Merit Hallap, Marika Padrik Tartu ülikooli logopeedia õppejõud

05 November 2019
kategoorias Tasub teada!
Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)