Meelike Saarna: Millest koosneb edukus?

Sageli räägitakse “laste arendamisest”, et neist ikka kasvaksid targad ja edukad inimesed. Vahel vanemad muretsevad, kui nad ei suuda pakkuda lastele huviringides osalemist või parimas koolis õppimist, kuid sellest veelgi olulisemad elus hästi hakkama saamiseks on isikuomadused ja toimetulekuoskused. Pereterapeut Meelike Saarna sõnul on endaga ja eluga hästi toimetulevad inimesed ennast usaldavad ja loovad, nad suudavad märgata ja juhtida oma emotsioone, olla paindlikud ning luua ja hoida suhteid.

Millele siis vanemana tähelepanu pöörata, et lapsest kasvaks endaga ja elus hästi toimetulev inimene?

  1. Ole kohal lapse jaoks. Mida kindlamalt laps end tunneb, seda uudishimulikumalt ta maailma uurib. Uurige koos, kogege koos. Hoolitse selle eest, et teie side ei katkeks.
  2. Pea silmas lapse arengujärku ja eripära. Hoidu tagant kiirustamast ja survestamast, oma lahendusi liialt peale surumast. Usalda tema arengutempot ja ealisi vajadusi.
  3. Võta lapse tundeid tõsiselt. Luba kõiki tundeid, peegelda tundeid, õpeta tundesõnavara, räägi oma tunnetest, näita oma toimetulekuviise. Tunnetega toimetulek on oluline osa tulevasest eneseregulatsioonist, sellest oleneb, kuidas ta edaspidi elu väljakutsetega toime tuleb.
  4. Normaliseeri kaotusi ja viltuvedamist. Kaotus ei ole maailma lõpp, kaotus kuulub elu juurde. Aita lapsel kaotusega kaasnevate tunnetega toime tulla. Ärgita last rääkima sellest, mis ja kuidas juhtus, mis tekitas tundeid, arutlege toimetulekuviiside üle. Tühi positiivsus ei aita. Tugev tunne vajab mõistvaid peegeldusi.
  5. Tunnusta pingutuse eest, nähtud vaeva eest. Kui laps õpib nägema seost pingutuse ja tulemuse vahel, tekib tal arusaam, et tulemuse juhtimine allub tema kontrollile. See on hea kaasaanne kogu eluks.
  6. Kui jälgid tähelepanekult seda, mida lapsele meeldib teha ja mis tal paremini välja tuleb, võid saada olulisi viiteid tema annete ja tugevuste kohta. Samas hoia meeles, et väikese lapse käitumise ja oskuste põhjal on tulevast edukust ja andekust siiski riskantne prognoosida.

Saad teha oma lapse jaoks parima, olles temaga heas kontaktis, teda piisavalt armastades ja piisavalt piiritledes.

Autor: pereterapeut Meelike Saarna, Parem Elu OÜ

25 Jaanuar 2020
kategoorias Tasub teada!
Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)