Katsikul käimine

  • Katsikul käimine oli vanas külaühiskonnas üks vastastikuse abistamise viise.
  • Muretseti sünnitaja elu ja tervise pärast ning püüti tema eest hoolitseda.
  • Ühtlasi näidati ka üles lugupidamist noore ema vastu.