Kui päike tantsib...

16 aprill 1938 Postimees:
"Kewadest, ülestõusmisest ja pühadejänesest."

Kewadepühad on liikumad pühad. Kord tulewad nad hiljem, kord warem, aga kewadele peawad nad siiski panema alguse, kui taewataat pole seda teinud juba warem.
Päikegi mängiwat rõõmu pärast esimese püha warahommikul. Kui paljud on tahtnud näha sed päikese tantsu, kuid see ikka ei õnnestu. Kord jäädakse kauaks magama, päike on juba kõrgel taewas, kui hommikul ärkad ja waatama lähed. Aga ta mängiwat just tõusu ajal. Waadata-tahtjad on aga enamasti noored inimesed ja neile on hommikune uni alati magus. Teinekord, kui ärkad õigel ajal, on ilm jälle pilwes. Ei näegi päikese palet. Ta, wõib-olla, mängib, kuid sinna kaugele pilwede taha ei küüni meie silm. Nii on jäänud päikese mäng esimese kowadepüha hommikul wist kõigile nägematuks. On olemas ainult muinasjutt, et ta mängiwat ja et mõned inimesed olewat hoolega waadates seda siiski näinud. '

 

Algallikas:
DIGAR: Väljavõte ajalehest "Postimees (1886-1944), nr. 105, 16 aprill 1938"

 
Viimati muudetud Reede, 01 Aprill 2016