Mida teha, kui märkad, et vestlusse kerkib kõrgendatud toone ning kuulamine on asendumas argumentide tulevärgiga? Vastab pereterapeut Meelike Saarna

Ikka juhtub, et vestlus tüürib vaidlusse. Ja kuigi öeldakse, et vaidluses sünnib tõde, võib vaidluse käigus pigem süveneda vastasseis ja kerkida konflikt ning mõlemad osapooled tunnevad, et teda ei kuulata, toob pereterapeut Meelike Saarna välja vaidlemise võimalikud tagajärjed.
Vaidluses ei saa kuulamine kuigivõrd esiplaanil ollagi, sest esiplaanil on hoopis argumentide duell ja võitluse võitmine võib muutuda nii tähtsaks, et vahendeid enam ei valita.

Selline olukord haavab suhet.

Mida teha, kui märkad, et vestlusse kerkib kõrgendatud toone ning kuulamine on asendumas argumentide tulevärgiga?

 • Lõpeta võitlus – see on kutse alustada dialoogi.
 • Kontrolli oma tooni. Räägi rahulikumalt, vaiksemalt.
 • Pane oma mõtted-tunded ajutiselt kõrvale ja häälestu vestluskaaslasele.
 • Jää lugupidavaks.
 • Ole tähelepanelik mitte ainult tema sõnade, vaid ka kehakeele osas – nii märkad ka peidetud sõnumit.
 • Hoia neutraalsust eriti siis, kui teise arvamus on sinu omast väga erinev. Praegu on tema kord. Sinu kord alles tuleb.
 • Võimalusel kontrolli oma arusaamist kaaslase jutu ümbersõnastamise kaudu.
 • Kasuta tekkinud pausi parimal viisil, tuues välja midagi head sellest, mida kuulsid.
 • Kui vestluskaaslane soovib veel jätkata, anna talle võimalus.
 • Kui sinu rääkimisvõimalus on sinu arvates juba liialt kaugele nihkunud, palu seda.
 • Saades jutujärje enda kätte, hoia seda leebel, kuid kindlal moel.
 • Jälgi, et kummagi osa dialoogis oleks enamvähem võrdne.
 • Leia konstruktiivne osa vestlusest ja too see välja. Isegi kui seda on vähevõitu, aitab allakriipsutamine seda suurendada.

Dialoog õnnestub, kui teed seda kõike siiralt, ausa sooviga teisest aru saada, kuigi eesmärk võib olla ka midagi teada saada, milleski selgusele jõuda või milleski kokku leppida. Teadlik püüd dialoogi säilitada annab võimaluse suhelda rahumeelselt ka siis, kui vestluskaaslaste arvamused on väga erinevad. Kui kokkulepet või täielikku mõistmist ka ei sünni, on see väiksem kaotus kui haavatud suhe, mis hakkab toitma tulevasi konflikte.
Hea suhe võimaldab häid dialooge.

Pereterapeut Meelike Saarna

Soovita ka teistele :
(0 hinnangut)