Infovoldik: Kui lugemine on lapsele raske

Kui lugemine on lapsele raske

 • Ohumärgid eelkoolieas
 • Raskused lugema õppimisel ja lugemisel
 • Lugemisraskuste väljendumine koolis

Kuidas last aidata?

Lugema õppimist ja lugemisoskust saab hõlpsasti toetada harjutades ja mängides:

 • Vaata, mis arendavad lapse lugemisoskust!
 • Vaata, mida harjutada lapsega!
 • Järgi harjutamise põhimõtteid

Kasuta materjale:

 • Loe toetavat kirjandust vanematele
 • Kasuta töövihikuid lapsele
 • Kasuta arnedavaid mänge veebis
 • Loe lapsele lihtsad raamatuid

Hea vanem, ära jää oma murega üksi!

NÕU JA ABI PAKUVAD:

 • Sinu lapse lasteaia või kooli logopeed ja eripedagoog.
 • Kohalikud hariduse tugiteenuste keskused Tallinnas, Pärnus, Tartus, Viljandis, Haapsalus ja Kuressaares.
 • Innove Rajaleidja tugispetsialistid Rajaleidja.ee

Täpsemalt algallikast: Innove, Kui lugemine on lapsele raske

voldik aitab lapse lugemisraskusi ära tunda ja last toetada

 

27 August 2019
Rate this item
(0 votes)