Nahkhiirte kaitse

Nahkhiirte kaitse pikaajaliseks eesmärgiks on nahkhiirte soodsa seisundi tagamine Eestis. St. liikide levila ei vähene ning populatsioonide trendid on stabiilsed või tõusvad. (*2)

Nahkhiire vaenlased:

 • Looduslikke vaenlasi on nahkhiirel vähe.
  Suurimat kahju saab tekitada inimtegevus - ebateadlik inimene, kes ei tea midagi nahkhiire:
  • suvistest ja talvistest varjepaikadest
  • toitumisahelast
  • parvlemiskohtadest
  • liikumis- ja rändeteedest.

Eesti nahkhiirefaunat ohustavad tegurid ja nende mõju ulatus (*2):

 • Talvitumispaikade hävimine ja kvaliteedi langus
  • Talvitumispaikade renoveerimine, rekonstrueerimine ja lammutamine - keskmine
  • Häirimine talvitumispaikades - keskmine
  • Talvitumispaikade prahistamine - väike
 • Suviste elupaikade hävimine ja kvaliteedi langus
  • Suvisteks varjepaikadeks olevate ehitiste renoveerimine, rekonstrueerimine ja lammutamine - väike
  • Metsade majandamine - väike
  • Hukkumine tuuleparkides ja liikluses - suurenev
  • Keskkonnamürgid - teadmata
  • Valgusreostus - väike

Kõik Eesti nahkhiired on looduskaitse all (*2). 

Nahkhiired kuuluvad looduskaitseseaduse järgi teise kaitsekategooriasse:

 • nahkhiiri ei tohi kinni püüda, 
 • nahkhiiri ei tohi hävitada
 • neile tuleb luua kaitsealasid
    Eestis on mitu nahkhiirte püsielupaika:
  • Hanila (loodud 2009. aastal),
  • Räpina (2009), Laagri (2006),
  • Vääna-Posti (2006) ja Vääna-Viti (2006)
  • Vääna maastikukaitseala  Humala talvituspaik
  • Ülgase looduskaitseala
  • Piusa koobastiku looduskaitseala

Eesti nahkhiiri kaitseb ka mitu rahvusvahelist lepingut:

 • Eesti nahkhiired kuuluvad  Euroopa Liidu loodusdirektiivi neljandasse lisasse ja meie 
  tiigilendlane veel ka teise lisasse.
 • Eesti on Euroopa nahkhiirepopulatsioonide kaitse lepingu (The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats ehk Eurobats) liige.

 Mida teha, kui nahkhiir satub Sinu tuppa (*3)?

 • NB! Ära hakka nahkhiirt taga ajama - nahkhiir satub paanikasse ja ei lea väljapääsu ülesse<
 • Ava väljapääs õue!
  • tee aken lahti ja anna võimalus nahkiirel ise tee õue leida.
   • pimedal ajal kustuta tuled
 •  NB! Kinni püüdmisel pead arvestama, et:
  • nahkhiir on väga väike ja õrn
  • nahkhiir hammustab - kasuta kaitsekindaid
   • hammustades võib ta jagada haigust - metsamarutaudi - see on väike võimalus 
  • tõsta loomake mõnda karpi.
  • õue võiks nahkhiire lahti lasta õhtupimeduses.

Mida teha, kui maja renoveerimistööde käigus avastad nahkhiirte koloonia?

 • OOTA, kuni nahkhiired lahkuvad talvituma!
  st. juunist augustini ei saa teha töid ehitustöid seinte ja katuse osas.
 • ENNETA
  st. palaneeri remont varakevadeks ( enne juunit) või sügiseks (alates septembrist)

Mida teha, kui Sind kutsutakse mõnda koopasse ekskursioonile?

 • Kogu infot koopa kohta ja siis otsusta:
  • kas koobas on nahkhiirte varjupaik?
  • kui on, siis tuleb ekskursioonist loobuda!
 • Koobaste külastamine nahkhiirte talvitumise ajal on üha teravnevaks probleemiks talvituvatele nahkhiirtele!

Küsi nõu spetsialistidelt!

 

Vaata rohkem nahkhiire infot:

Algallikad:

 1. Tallinna Loomaaia 80. juubelisünnipäe hilisõhtune ekskursioon "Nahkhiired loomaaias – kus ja kuidas nad elavad?", giidiks zooloog Oliver Kalda, 25.08.2019
 2. Keskkonnaamet: Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse tegevuskava, 15.03.2017
 3. Eesti Loodus 2012/12: <a href=

27 August 2019
Rate this item
(0 votes)