Jutustamisoskus kujuneb samm-sammult. Kuidas last aidata?

Selline on Tartu ülikooli logopeedia õppejõudude Marika Padriku ja Merit Hallapi tõdemus.
Õpetajate Lehes kirjutavad nad et "Nii lasteaia- kui ka algklassiõpetajad saavad laste jutustamisoskuse arengule palju kaasa aidata."

 • Jutustamisoskuse areng vanuses 5–7
  • Oskus anda oma mõtteid edasi jutu, mitte üksikute sõnade või lausete abil, ei ole kaasasündinud võime.
  • jne
 • Jutustamine on kompleksne oskus
  • Oluline on teadvustada, et jutustamisoskus on kirjaliku teksti loomise alus.
  • jne
 • Loo jutustamisele järgnegu arutelu
  • Kõige enam õpib laps juhul, kui täiskasvanu suunabki jutustades loo lapsele ning loo rääkimisele järgneb analüüs/arutelu.
  • Ideaalsel juhul on teema lapsele ta enda elust tuttav
  • Just lugude kuulamise ja jutustamise kaudu saab õpetada lapsele oskust analüüsida ja mõista nii teiste kui ka iseenda käitumist.
  • jne
 • Pildiseeriad aitavad lugusid luua
  • pildiseerial kujutatu annab lapsele jutu sisu kavandamiseks n-ö raami ja jutustades ei ole tarvis kõike mälus hoida, vaid osa infost on pildil olemas.
  • jne
 • Õpetaja kui jutuvestja
  • Ühest ja samast sündmusest saab rääkida ning seda mõista väga erinevalt.
  • St. jutu koostamisel mõtle, mida see lugu lapsele õpetada võiks ehk kuidas lugu lapsele esitada.

Loe täpsemalt algallikast: Õpetajate Leht : Logopeedilt õpetajale: mida peaks teadma laste jutustamisoskuse arendamisest?

mida peaks teadma laste jutustamisoskuse arendamisest?

Last modified on Thursday, 29 August 2019
Rate this item
(0 votes)