Eesti keele õpe keelelaagris Otepääl

Eesti keele õpe  keelelaagris Otepääl
Algusaeg: 03. August 2014
Keelelaagri eesmärk on arendada muukeelsetel lastel huvitavas aktiivõppevormis eesti keele oskust, toetada laste eesti keele omandamist

Last modified on Monday, 09 March 2015
Rate this item
(0 votes)