Riiklikud tasuta töötavad kriisiabitelefonid:

Ole valmis erinevateks kriisiolukordadeks! 
Siin list telefoninumbitest, kuhu helistades saad abi erinevates kriisisituatsioonides.

 • koroonaviiruse info: 1247
  saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. Sellelt numbrilt ei saa meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni.

 • perearsti konsultatsioon: 1220
  perearsti nõuanded, kui enda perearst ei ole kättesaadav (välismaalt helistades +372 634 6630)

 • lastearsti nõuandetelefon:1599

 • hambaarsti nõuandetelefon: 6776822
  Tööpäeviti 9-17-ni

 • haiguselehe avamine: digilugu.ee
  Haiguslehe saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed ise avada patsiendiportaalis digilugu.ee.

 • hädaabi kutsumine: 112.
  kiire ja erakorralise abivajaduse korral

 • Häirekeskusele välismaalt:  +372 600 0112

 • kriisitelefon akuutseks infovahetuseks: 1247
  käitumisjuhiste ja info saamiseks akuutse kriisi korral

 • lasteabitelefon: 116 111
  abivajavatele lastele või nendest teatamiseks 

 • ohvriabi kriisitelefon: 116 006
  süüteo, vägivalla, hooletuse või halva kohtlemise ohvritele esmase emotsionaalse toe ja abivõimaluste info saamiseks

 • Naiste tugiliin: 1492

 • konsulaarabi: +372 53 01 9999
  hädaabitelefon välismaal olijatele- kiire ja erakorralise abivajaduse korral võõrsil hättasattunud Eesti elanikele

 • mürgistuinfo: 16662
 • keskkonnainfo: 1313
 • elektririkked: 1343


Algallikad

18 March 2020
Rate this item
(0 votes)