Nutiklass

Nutiklass
Andmed uuendatud: 12. Juuli 2019

Koht, kus lapsed vanuses 7+ omandavad kaasahaaraval viisil programmeerimise põhimõtted.
TEE LAPSELE KINGITUS KOGU ELUKS! Võimalda lapsel õppida programmeerimist, sest programmide kirjutama õppimine õpetab lastele süsteemset mõtlemist, mida läheb vaja igas valdkonnas, ükskõik kelleks teie laps soovib tulevikus saada.

Programmeerimine on üks kõige lihtsamaid, huvitavamaid, loovamaid ja võimsamaid oskusi, mida on võimalik omandada ka lastel.

Nutitelefonis mängude mängimise asemel õpivad lapsed Nutiklassis ISE arvutimänge looma. Nad ei ole enam ainut teiste poolt loodud mängude mängijad, vaid on LOOJAD, st. PROGRAMMEERIJAD! Selleks, et osata programmi kirjutada, ei pea olema geenius! Eduelamust tunnevad kõik lapsed, kes huviringist osa võtavad! :)

PROGRAMMEERIMA ÕPPIMISEL ARENEB:
• süsteemne mõtlemine
• loogiline mõtlemine
• analüüsioskus
• arvutikasutamise oskus
• matemaatiline võimekus
• süsteemne lähenemine probleemide lahendamisel
• koostööoskus
• argumenteerimisoskus
• kriitiline mõtlemine
• põhjus-tagajärg seose kujunemine
• loovus
• oskus seada eesmärke
• otsustamissuutlikkus
• esinemisoskus
• tahe pingutada eesmärkide täitmise nimel
• tagasisidestamise oskus
• eneseväljendusoskus
• planeerimisoskus

Nutiklassis omandavad lapsed lihtsalt, kiirelt ja kaasahaaraval viisil programmeerimise põhimõtted, mida kasutatakse ka tekstipõhistes programmeerimiskeeltes. Luuakse mänge, viktoriine, lugusid, animatsioone. Programmide kirjutamise käigus saab selgeks sõnavara, lihtsalt ning huvitavalt omandatakse teadmised matemaatikast.

Ringi on kindlasti oodatud ka need, kellele matemaatika koolis raskusi valmistab. Programmeerima õppimisel areneb süsteemne- ja loogiline mõtlemine, mis aitab üldhariduskoolis reaalainetega paremini hakkama saada.

Kuigi maailma esimese arvutiprogrammi lõi naine, töötab IT-valdkonnas kahjuks endiselt naisi vähem kui mehi, seepärast on eriti oodatud programmeerimisringi tüdrukud (poisid tulevad nagunii hea meelega).

Tänan teid juba ette, kes te otsustate oma lapsele anda võimaluse, õppida programmeerimist, mis tõstab lapse enesekindlust ja paneb tal silmad särama!

Rate this item
(0 votes)