Kuidas seadust rikkumata jäädvustada oma lapse esinemine lasteaia või kooli lõpupeol?

Loe "Pere ja Kodu" artiklist, kas üldse tohib lasteaia või kooli lõpupeol oma last pildistada ja filmida, kui teised lapsed jäävad ka kaadrisse? 

Loe:

  • Millistest põhimõtetest tuleb lähtuda lasteasutuses või koolis pildistamise puhul?
  • Millistel juhtudel võib lasteasutuses või koolis pildistada ilma, et lastelt või vanematelt oleks selleks nõusolekut küsitud?
  • Millal peab pildistamiseks küsima nii lapse kui lapsevanema luba? Kas piisav on ühe lapsevanema luba?
  • Kuidas peaks lasteaed või kool küsima lastelt ja lapsevanematelt nõusolekut lapse pildistamiseks ja nende piltide kasutamiseks?
  • Kas selliselt antud loa alusel võib fotosid üles laadida internetti avalikuks vaatamiseks? Kas on häid näiteid loa sõnastamise kohta.
  • Kas laste nägude katmine või hägustamine fotol asendab lapsevanema nõusolekut pildi kasutamiseks?
  • Kas lasteasutuse või kooli juhtkond võib lastel, lapsevanematel ja külalistel asutuses pildistamise keelata?

 Algallikas:

Turvalisust puudutavad jutud