Kalli-kalli lasteaed

Kalli-kalli lasteaed on 5 rühmaga vahva ja lapsesõbralik lasteaed, mis asub Ülemiste City ärilinnakus. Kalli-kalli lasteaed on koht, kuhu iga laps tahab tulla.

Kalli-kalli lasteaias on viis rühma, millest üks on sõimerühm, üks aiarühm ja kolm liitrühma. Üks liitrühmadest on rahvusvaheline rühm, kus õppekeel on inglise keel. Meie pisike sõimerühm (Tuulekalli) on mõeldud 1,5-2-aastastele lastele ja rühmas on korraga vaid kuni 5 last. Tuulekalli rühmas on võimalik käia ka osalise ajaga. Ka meie teised rühmad on tavapärasest väiksemad - rühmas on kuni 17 last. Lasteaias on kohti 75 lapsele vanuses 1,5-7 aastat.

Last modified on Thursday, 31 August 2017
Rate this item
(0 votes)