Helen Doron Early English

Helen Doron Early English

Helen Doron English kursustel õpetatakse inglise keelt lastele ja noortele - alates beebidest kuni 19. eluaastani.

Ülemaailmselt tunnustatud ja oma ala juhtiv Helen Doroni nn. emakeele metoodika toetub lapse loomulikule oskusele omandada keel läbi kuulamise, pideva kordamise ja positiivse tagasiside.
Õppeprotsessi käigus ei tõlgita sõnu ega väljendeid, vaid kogetakse neid erinevatel tasanditel, kõikide meeltega, sarnaselt emakeele omandamisele.

Rate this item
(0 votes)