HOB seiklus elurikkuses. Praktilised tegevused digiajastul.

19. September 2020

Käsiraamatust leiate valiku 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus.

Meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe.
Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla.

Kogumik on jagatud osadeks:

 • tegevused ja projektid 5-7 aastastele,
 • tegevused ja projektid 7-9 aastastele,
 • näiteid projektidest, mis on seotud konkreetse maastiku või paigaga.
  Viimaste näitel saate eelmainitud tegevusi ja projekte kohandada oma kodukohale sobivaks.

"Meie sihiks oli koostada selline kogumik, mis sobiks kasutamiseks erinevates maades, seepärast on kõik kogumikus esitatu läbi arutatud ja testitud projektis osalenud Läti, Islandi, Sloveenia ja Eesti õpetajate poolt, olenemata sellest, millise maa õpetajad algselt idee autorid olid. Loomulikult on iga maa haridussüsteem, aga ka taimestik ja loomastik, samuti harjumus toalilli või muid potitaimi kasvatada ja õppetöös kasutada, erinev. 
Testimisel selgusid probleemid ja lahendused, mida kirjutamisel arvestasime. Vaatamata sellele peaks iga kasutaja, ükskõik, kust maalt ta pärit on, siin kirjeldatud tegevused enda õpetusviisidega kohandama. Võimalik, et tuleb kohandada tegevuse pikkust, õppesisus või meetodites midagi lisada või ära jätta.

Kogumiku autoriõigused on kaitstud Creative Commons CC BY-NC-SA litsentsiga. See tähendab, et materjali võib vabalt kasutada ja muuta, seni kui viidatakse HOBs projektile ning ei kasutata seda tulu teenimiseks.

Projekti „HOBs adventure, hands on biodiversity“ (2018-1-EE01-KA201-047083), ehk eestikeelse nimega HOB seiklused elurikkuses digiajastul“ rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
Oleme väga tänulikud sihtasutusele Archimedes igakülgse toetuse ning innustava ja hooliva suhtumise eest."

Lisainfo:

 • Käsiraamatu koostamise mõte sai Elena Sapi sõnul alguse tähelepanekust, et lastel ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi keskkonnateadlikuks käitumiseks, õpetajad aga vajavad abimaterjale nende teadmiste jagamiseks. (3)
 • Keskkonnale mõeldes anti käsiraamat välja üksnes digitaalsena.

Lae alla PDF kogumik!

Algallikad:

 1. Krista Kutsari postitus Lastega.ee FB lehel.

  Valmis on saanud uus väga äge rahvusvahelise projekti Erasmus+ projekti raames koostatud käsiraamat 5-9 aastaste laste...

  Posted by Krista Kutsar on Reede, 18. September 2020
 2. hared.ee: Valmis eestikeelne käsiraamat 5-9 aastastele HOB seiklused elurikkuses digiajastul
 3. tallinn.ee: Õpetajatele tutvustatakse uut keskkonnahariduse käsiraamatut

19 September 2020
Rate this item
(0 votes)