Videosari näitab ette, kuidas hääldada õigesti eesti keele häälikuid

Innove logopeedidel said valmis veel 20 videot, mille abil saavad eesti keele häälikute hääldamist harjutada nii lapsed kui täiskasvanud.

Lühikesed videod näitavad ette, kuidas on õige öelda:

  • täishäälikuid A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü ja
  • kaashäälikuid L, M, N, R, S, V, H, J, K, P ja T.

Ekraanile ilmuvad ja kõlarites kostuvad samal ajal abistavad juhised.
Samuti on videotes toodud näited häälikute hääldamise kohta erinevates silpides ja sõnades.

Videotest on abi:

  • lastele, kes juba käivad logopeedi juures, kuid kellel logopeed palub teatud häälikuid kodus harjutada
  • täiskasvanutele, kes õpivad parasjagu eesti keelt teise keelena.
  • eesti keelle õppijatele - videod toetavad ka lugema-kirjutama õppimist, sest silbid on esitatud nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Videod on koondatud Innove YouTube’i kanali esitusloendisse “Logopeedi nõuanded”:

07 April 2020
Rate this item
(0 votes)