Kui lugema õppida on raske

Kas Sa tead, et lugema õppimist tuleb õppida häälikute õppimisest. „Kui lapsele on õpetatud m– häälikut hääldama „emm“, mitte „mmm“, on teda hiljem väga keeruline ümber õpetada.
Logopeed Kristel Lempu jagab Õpetajate lehes nippe, kuidas last aidata.
Näiteks jagab ta mängu: "kõdista piltidelt loomi ja jäljenda seda, kuidas loomad naeravad. Üks naerab ih-ih-ii, teine ah-ah-aa ja kolmas oh-oh-oo.“

Ava Õpetajate Lehe artikkel "Kui lugema õppida on raske" ja tutvu Luunja lasteaia logopeedi Kristel Lempu nippidega, kuidas oma last lugemaõppimisel aidata.

Sisu:

  • Millest alustada?
  • Jõukohasus on võtmesõna
  • Lihtsas keeles raamatud
  • Ettelugemine tekitab lugemishuvi
  • Ennetamiseks napib teadmisi
  • Lugemisraskuste kolm tasandit
  • Detailide eristamine ja üldistusoskus

Loe täpsemalt algallikast: Õpetajate Leht "Kui lugema õppida on raske" 17. jaan. 2020 Tiina Vapper toimetaja

Lugema õppimine - nippe lugema õppimiseks!

18 January 2020
Rate this item
(0 votes)