Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi olulisemad muudatused

Vanemapuhkuste  ja hüvitiste süsteemi olulisemad muudatused: 

  • 1. märtsist 2018 vähendatakse tööl käiva inimese vanemahüvitist alles siis, kui saadav töötasu jõuab pooleni vanemahüvitise ülempiirist. Teisisõnu, kui töötate vanemahüvitise saamise ajal ja teenitud töötasu jääb 2019. aastal alla 1659,90 euro kalendrikuus, siis teie vanemahüvitist ei vähendata. Kui teenite sellest rohkem, siis vähendatakse hüvitist seni kehtinud valemi järgi, kuid mitte kunagi alla hüvitise määra, mis on 2019. aastal 500 eurot.
  • 1. märtsist 2018 kehtib kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni (jõustub 01.03.2018).
  • 1. septembrist 2019 arvestatakse vanemahüvitis rasedusele (9-le kuule) eelnenud 12 kalendrikuu alusel.
  • 1. septembrist 2019 lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine ning selle vahendid seotakse järk-järgult vanemahüvitise skeemi.
  • 1. juulist 2020 on isal võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ning saada selle perioodi eest vanemahüvitist. Isa õigus vanemahüvitisele ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi.
  • 1. juulist 2020 saab vanemahüvitise maksmist peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Algallikas: Sotsiaalministeerium, Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi olulisemad muudatused,

12 January 2020
Rate this item
(0 votes)