Peatu - vaata - veendu - näe! Sõidutee ületuskoha valimine

Peatu - vaata - veendu - näe!
Teeületuseks on erinevaid võimalusi - vaata Maanteameti videost, millist infot peaksid lapsed valdama :-)

Peatu - vaata - veendu - näe!
Isiklik konspekt - mida lastele õpetada :-)

 • Sõidutee ületamise kohad (§ 24.):
  • käigusild või -tunnel
  • ülekäigurada või ülekäigukoht
  • ristmik
 • Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.

Ülekäiguraja ületamine

 • Pane tähele:
  • Ülekäigurada ületa:
   • jalakäijana!
    St roni jalgratta, rula jne liiklusvahendi seljast maha!
   • lühimat teed mööda, ohutussaare olemasolul selle kaudu.
  • Peatu - vaata - veendu - näe!
  • Anna teed kiirabi, politsei ja päästeautole!
  • Veendu, et teised autod ikka annavad Sulle ülekäigurajal teed!
 • Ülekäiguraja liigid (§ 25.):
  • reguleeritud ülekäigurada -  kõige turvalisem.
    liiklejate liikumise järjekorra määravad
   • foorituled või
   • reguleerija märguanded.
  • reguleerimata ülekäigurada
   • Sina ise annad aotole märku soovist teed ületada:
    • enne sõidutee ületamist hinda läheneva sõiduki kaugust ja kiirust
    • anna juhile võimalus kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda
    • veendu, et juht on Sind märganud ning sõidutee ületamine on Sulle ohutu
   • kui oled seisma jäänud sõidukile tee andmiseks, võid Sa  edasi minna alles siis, kui oled veendunud ülemineku ohutuses.

   Algallikad:

   Riigi Teataja: Liiklusseadus, kehtiv kuni 31.12.2020
   Maanteameti video: Märka märki! 4. osa. Ületuskoha valimine.

    LIsainfo:
   Liikluskasvatus.ee Sõidutee ületamine

Turvalisust puudutavad jutud