Laste ohutuse seisukohalt ei soovita ma kunagi ühtegi last süles sõidutada

06. Veebruar 2019

Kuidas siis on õige koos väikelapsega taksos sõita?  Küsisin nõu nii liikluskoolitajatelt kui ka Maanteametist. Soovisin selgemalt aru saada liiklusseaduse punktidest, mis puudutavad laste sõidutamist. Põhjalik vastus saabus Maanteameti ennetustöö osakonnast - ekspert Diana Okas saatiski lihtsama kokkuvõtte liiklusseaduse punktidest ja lisaks ka soovituse.

Laste ohutuse seisukohalt ei soovita kunagi ühtegi last süles sõidutada

(kuigi seadus takso tagaistmel alla 3.a lubab), sest:

  • kui laps istub turvavööga kinnitamata täiskasvanu süles, muljutakse ta kokkupõrkes täiskasvanu ja auto sisustuse vahele;
  • kui laps ja teda süles hoidev täiskasvanu on kinnitatud ühe ja sama turvavööga, surutakse laps kokkupõrkes täiskasvanu ja turvavöö vahele ja mõlemad võivad saada üliraskeid vigastusi;
  • kui laps istub turvavööga kinnitatud täiskasvanu süles, ei jõua viimane teda kokkupõrkes üldjuhul kinni hoida. Katsed on tõestanud, et täiskasvanud inimene ei suuda kinni hoida 8 kg kaaluvat last juba kiirusel 24 km/h toimunud kokkupõrkes;
  • kui laps istub turvavööga kinnitatud täiskasvanu süles, siis väiksema kiiruse juures toimuva liiklusõnnetuse hetkel haarab täiskasvanu lapsest instinktiivselt nii kõvasti kinni, et võib haardega last vigastada.

Rohkem infot: Liikluskasvatus.ee

 

Liiklusseaduse punktidest lihtsõnalisem kokkuvõte:

 Liiklusseadus § 36. Lapse ohutust tagavad lisanõuded

  • Sõiduautos (sh takso) ei tohi alla kolmeaastast last sõidutada istekohal, millel puudub turvavöö. (5)
  • Sõiduauto (sh takso) esiistmel tohib last sõidutada ainult siis, kui ta on turvavöö või turvaseadme abil nõuetekohaselt kinnitatud. (5)
  • Kui lapse pikkus ei võimalda teda nõuete kohaselt kinnitada turvavööga, tuleb kasutada tema pikkusele ja kaalule vastavat turvaseadet. (6)
  • Kui laste sõidutamisel sõiduauto tagaistmel kahe lapse turvaseadme tõttu keskmise turvaseadme paigaldamine ei ole võimalik, tuleb vähemalt kolmeaastase lapse kinnitamiseks keskmisel istekohal kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö vöörihma. (8)

Takso tagaistmel:

Alla 3.a. lapse sõidutamisel ei ole lapse turvaseadme kasutamine kohustuslik. Teda võib sõidutada turvavööga kinnitatud täiskasvanud sõitja süles kui süles on ainult üks laps.

Üle 3.a. lapsi sõidutades tuleb vähemalt üks laps kinnitada istmekõrgenduse, sõltuvalt lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö (vöörihmaga) või turvaseadmega. Ülejäänud lapsed peavad olema kinnitatud turvavööga. (9)

Laste turvaline sõidutamine  (Maanteameti õppevideo:)

 

Ajalugu:  Miks artikli autor sellist teemat käsitleb?

Eile tekkis vajadus kasutada taksot koos 3 aastasega. Samas "jooksis kätte" Maanteameti õppevideo "Laste turvaline sõidutamine". Arutasin teemat ka teiste emadega. Ja sattusin ikka segadusse küll - kuidas siis on õige koos väikelapsega taksos sõita?
Tegin väikese uurimuse taksofirmadest ja liiklusseadusest. Vaata artiklit: Lastega taksos ja laste turvaohutus! Seejärel küsisin nõu liikluskoolitajatelt ja Maanteametist.

 

Turvalisust puudutavad jutud