Püsiandmete artiklis saad kirjeldada:

 Püsiandmete artikkel ei aegu - seepärast ole hoolas info ajakohasena hoidmisel!

Püsiandmete artiklis saad kirjeldada:

  • organisatsiooni eesmärgi
  • kontaktandmed
  • asukohad, kus pakud teenust
  • teenused ( peojuht, näomaalija, fotograaf, nõustamine, asjade rent jne.
  • huviringid
  • peoruumid, kus saab tähistada sünnipäeva


Püsiandmete artikkel ei aegu - seepärast ole hoolas info ajakohasena hoidmisel!
Infot kasutavad lapsevanemad, kes otsivad infot näiteks asukoha, huvitegvuse liigi, vanuse jne. alusel

Püsiandemete sisestusvormiga lisad infot nendesse vaadetess: