Tasuline avaldamine

Vajadusel sisestame Teie info Lastega.ee infosüsteemi ise.

 • Teil ei pea olema Lastega.ee kontot.
 • Lihtsalt saadate aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oma:
  • arve rekvisiidid
  • kontaktandmed
  • artiklis avaldamiseks
   • logo 
   • teksti
   • oma veebilingi
   • 2 pilti artikli kohta
 • Meie saadame Teile arve:
  • 10€ ühe artikli eest
 • Pärast arve tasumist:
  • sisestame info
  • kooskõlastame artikli sisu Teiega
  • avaliksutame artkli

 

Jääme ootama Teie soovi aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lisainfo:

 • Teie poolt infosüsteemi sisestatud info avaldame tasuta.
 • Juhendmaterjalid asuvad iga sisestusvormi ees.