Jääkarussell

Lõõtsavägilased ja jääkarusell 2017.
Pärnumaal Lindi kaluriküla merejääle tegid oma kogukonna lastele jääkarusselli Jüri Kivirand, Toivo Viital ja Ülo Paiso.

Õpetus:

Jääkaruselli tegemine:

  • Mõnele suuremale tasasele jääväljale külmetati tugev ritv jää sisse,
  • Ridva otsa pandi ratta rumm.
  • Ratta külge kinnitati :
    - õige pikad latid kelkudega.
    - tugevad hoovad (kepid) , millest jääkaruselli käima lükata

Jääkaruselli kasutamine:

  • Lapsed istusid kelkudesse
  • Suured asusid hoobade juurde ja lükkasid jääkaruselli liikuma.
  • Sõit võib saavutada väga suure kiiruse, seega see rohkem suurte poiste lõbu.

Lisainfo:

Võrumaal tehakse ka jääkaruselle. Seal on see "püürhäll".
Sõnaosa "püür" tähendab keerlemist  ja "häll" on võrukeelne vaste eestikeelsele sõnale "kiik".

Algallikad: Jaanus Jantson, FB Triinu, Folklore.ee, YouTube, 

Last modified on Saturday, 10 February 2018