Fotode avaldamise ja pildistamise reeglid

Autor vastutab artiklisse sisetatud pildimaterjali seadustele vastavuse eest.
Vaata millele tasub tähelepanu pöörata!

Tasub teada:

 • Küsi luba, kui tahad teha teisest inimesest pilti.
 • Kui plaanid tehtud fotod avaldada, vormista luba kirjalikult.
 • Luba pole vaja avalikus kohas pildistamiseks, kus üritusel osalejad on teadlikud, et nendest võidakse teha fotosid (laulupidu, spordivõistlus, rahvakogunemine).

Täpsem info:

  • Juhend kaamerate kasutamise kohta
  • Avalik koht Korrakaitseseadus, § 54:
   Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
   (Avalikeks kohtadeks on eelkõige avalikud teed, väljakud, pargid, avalikud supelrannad, kasutamiseks avatud metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja teenindushooned.)

Privaatsuspoliitika!

Kasutustingimused!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused

Artikli avaldamise tingimused