Artikli avaldamise tingimused

Definitsioonid:

 • Autor - infosüsteemi sisestusvormi täitnud isik.
 • Sisestusvorm - infosüsteemi Lastega.ee digitaalne sisetuvorm võimaldamaks autorile oma info sisestamist.
 • Artikkel - avalikustatud info, mis on sisestustatud Lastega.ee sisestusvormiga.

Avaldamise tingimused:

 • Autor vastutab artikli teksti- ja pildimaterjali seadustele vastavuse eest. V.t. Kooskõla seadustega 
 • Iga sisestusvormi ees asuvad sisestusvormi kohased nõuded, mis on autorile kohustuslikud järgida.
 • Sisestusvormil peab olema täidetud autori telefoninumbri väli (Sinu kontakttelefon)
 • Lastega.ee jätab endale õiguse otsustada, kas info kuulub avaldamisele või mitte ja vajadusel muuta avaldatava info sõnastust.

Üldinfo artikli avaldamisest:

 • Automaatset artikli avaldamist ei toimu.
 • Etapis VALMIS olevad artiklid kuuluvad ülevaatamisele administraatori poolt.
 • Vajadusel administraator kontakteerub artikli autoriga.
 • Administraator avaldab artikli üldjuhul kolme tööpäeva jooksul.

Privaatsuspoliitika!

Kasutustingimused!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused