Ööbiku laul: Kiriküüt, kiriküüt ...

Kiriküüt, kiriküüt,
vaole, vaole!
Laisk tüdruk, laisk tüdruk,
too piits, too piits,!
Plaks, plaks
öö pikk, öö pikk.


Teksti autor: Rarvaluule


Pildi autor: Vikipeedia

Vaata ja kuula ööbiku laulu videost:

Ööbik (Luscinia luscinia)

Ööbik on tuntud laululind, keda varjatud eluviisi tõttu siiski harva näha on.

  • Ööbiku laul on väga tugev, see on vaiksetel öödel kuuldav 1-1,5 kilomeetri kaugusele.
  • Lauluperiood on suhteliselt lühike, alates saabumisest mai esimesel poolel või aprilli lõpus kuni juuni lõpuni.
  • Ööbik võib laulda ööpäev läbi, kuid öösel kõlab laul intensiivsemalt ja pikemalt.
  • Ööbik pesitseb lehtvõsastikes ja -puistutes.
  • Ööbiku kutsehüüd on hele "fiit" ja erutushüüd "karrr".

Kuula ööbiku laulu! 

Algallikad:

Luuletused!