Heas suhtes on loomulik, et ...

Elu ei ole küll korrutustabel, kuid ikka on tõdemusi, mis pigem universaalsed.
Hea tulevikuprognoos on pigem neil suhetel, kus partnerite maailmavaade ja huvid on sarnasemad ning kus nii enese kui ka teise aktsepteerimine on piisav. Viimane tähendab lihtsalt öeldes seda, et lahke vaade iseendale soodustab sama lahket vaadet ka partneri suunas. 

See ei ole kriitikameele puudumine, vaid tõdemus: mina olen selline, tema on selline. Seesugune mõistvus lisab suhtesse mugavust.
Siinjuures on loomulik ka enda ja partneri arenguruumi märkamine, ent kindlasti realistlikul moel. Ikka on asju, mida me enda ja teise ja elu juures üldse muuta sooviksime, kuid see pole võimalik ning mõistlik on leppida.
Samas on elus ja suhetes rohkesti asju, mille muutmine on meie võimuses - siin seisame valiku ees, kas pingutada või ei. Laiemas pildis on siiski nii, et ebarealistlikud ootused-nõudmised endale ja teisele rikuvad meie suhteid iseenda ja teistega vast isegi kõige rohkem.

Autor: Pereterapeut Meelike Saarna.

13 October 2020
Rate this item
(0 votes)